Gra Strategia gwarantuje integrację, świetną zabawę i rozwój kompetencji na poziomie indywidualnym i zespołowym w obszarach:

  • Współpracy.
  • Komunikacji.
  • Myślenia strategicznego.

Podczas gry, zespoły realizują swoje partykularne cele, ale przede wszystkim muszą stworzyć Koalicję, aby pokonać Zagrożenie, które będzie „grał” jeden z trenerów.
Gra „Strategia” pozwala uświadomić uczestnikom, że sukces można osiągnąć wtedy, gdy wszyscy razem dążą do wspólnego celu. Uczestnicy będą mieli radość ze współpracy i motywację do dalszych działań. Gra jest skonstruowana systemowo. Wszystkie jej elementy są zrównoważone i wzajemnie oddziaływają na siebie.

To wymaga:

  • Perfekcyjnego wykonywania zadań i projektów.
  • Myślenia i analizowania.
  • Koordynowania komunikacji na różnych poziomach.
  • Przewidywania możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.

Na zakończenie gry cały proces jest podsumowany i wyciągane są wnioski do wykorzystania w codziennej pracy.

Przebieg gry strategia

Uczestnicy będą pracować w 7 -10 osobowych zespołach. Każdy zespół wybierze dwóch strategów, którzy będę realizowali strategię zespołu na planszy. Reszta zespołu realizując różnorodne małe projekty, będzie zdobywała zasoby potrzebne do  grania na planszy.
 

Elementy gry strategia

Krótkie wykłady
Narady
Gra na planszy
Realizacja zadań
Podsumowanie gry

Możliwości gry Strategia

Ilość uczestników:
od 20 do kilkuset osób
Czas trwania:
od 4,5 do 7 godzin

 

Referencje:
Orange GroupThe game is really powerful to get people work in a collaborative manner and get to know each other, highlighting both personal and professional competences.
It is clever, fun and delivered perfectly by a great team of coaches.

Stephane Voitrin – Learning & Development Manager / Orange Group

 Bank Zachodni WBK(..) Przewodnim tematem szkoleniowym były rozwój myślenia strategicznego oraz położenie nacisku na współpracę między zespołami.
Usługa wykonana została w przemyślany, profesjonalny sposób, dostarczając uczestnikom niezapomnianych wrażeń i porcji bardzo dobrej energii.
Nasza kadra menedżerska szczególnie ceniła sobie umiejętność wskazania praktycznego przełożenia przekazywanej wiedzy merytorycznej na codzienną pracę naszych zespołów. Po szkoleniu menedżerowie wskazywali na potrzebę dalszego rozwoju kompetencji myślenia strategicznego. (..)

Zuzanna Piasecka – Dyrektor Biura komunikacji HR / Bank Zachodni WBK

Czytaj więcej opinii