MT BiznesW tym roku postawiłam sobie za cel, aby zaangażować cały zespół MT Biznes do określenia wyzwań strategicznych dla naszego wydawnictwa.
Poprosiłam o pomoc firmę Discover Strategy. Trenerzy przygotowali projekt, który umożliwił mi zrealizowanie tego celu.
Proces wyznaczania wyzwań podzielono na trzy etapy.

Pierwszy etap: „Konsolidacja zespołu wobec wyzwań strategicznych

Zespół, podczas jednodniowego szkolenia, zdobył wiedzę na temat metod rozwiązywania problemów strategicznych dzięki fantastycznej, elektronicznej grze strategicznej. Dodatkowo, gra sprowokowała zespół do konsolidacji w obliczu zagrożenia zewnętrznego generowanego przez trenerów.

Drugi etap: „Przygotowanie do sesji strategicznej”

Podzieliliśmy się na małe zespoły, zgodnie z obszarami wiedzy i odpowiedzialności w wydawnictwie. Wraz z trenerami z Discover Strategy przygotowałam pytania z zakresu działań każdego podzespołu (marketing, sprzedaż itp.). Następnie każdy zespół określił wstępne wyzwania jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości.

Trzeci etap: „Sesja strategiczna

Podczas wspólnej sesji strategicznej, każdy podzespół przedstawił przygotowane wyzwania. Następnie podczas dyskusji całego zespołu, momentami bardzo gorącej, wybraliśmy trzy najważniejsze wyzwania jako cele naszych tegorocznych działań.>


Przed nami pozostaje etap opracowanie koncepcji szczegółowych działań w celu wdrożenia wyznaczonej strategii.
Przedstawione powyżej podejście uruchomiło potencjał tkwiący w całym zespole, nie tylko w osobach na co dzień delegowanych do poszczególnych zadań. Teraz wszyscy w pełni zaangażowani i przy wspólnym zrozumieniu dla naszych kolegów, współtworzymy rozwiązania dla wyzwań jakie przed nami stoją.
Szczerze polecam trenerów Discover Strategy, jako partnerów w procesie tworzenia strategii i konsolidacji zespołu.


Katarzyna Graca – Prezes Zarządu / MT Biznes Sp. z o.o.