Tworzenie strategii w firmach jest często sformalizowanym rytuałem, który pomija rozpoznanie wyzwań stojących na drodze rozwoju organizacji.

Proces ten, nie wykorzystuje wiedzy zawartej w całej organizacji. To powoduje, że to co najważniejsze w firmie, czyli strategia, jest mało znana i nie wywołuje zaangażowania.

Nasze podejście

Proponujemy inne podejście, zgodne z metodologią Richarda P. Rumelta. Wprowadzenie do tej metodologii może nastąpić poprzez szkolenie Lider Myślący Strategicznie, lub w skróconej wersji przed samą sesją.

Rozpoczynamy od Diagnozy Wyzwań, aby poznać różne punkty widzenia na problemy firmy i jej otoczenia, a także, aby stworzyć forum do współpracy i dyskusji. Praca indywidualna, a także praca w zespołach prowadzi do precyzyjnego zdefiniowania najważniejszych wyzwań, które firma powinna pokonać. Następnie projektujemy działania, które mają doprowadzić do wygenerowania Koncepcji Strategicznych dla każdego wyzwania i na koniec do określenia konkretnych celów i działań.

 

Proponujemy pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu sesji strategicznych na różnych poziomach organizacji:

  1. Sesja dla konkretnego działu w firmie, na przykład dla działu sprzedaży.
  2. Sesja dla zarządu firmy.
  3. Sesja dla przedstawicieli z różnych obszarów organizacji.

 

Przed sesją strategiczną ustalamy:

  • Działania jakie trzeba podjąć przed sesją.
  • Sposób funkcjonowania osób prowadzących sesję.
  • Zasady prowadzenia sesji.
Referencje:
MT BiznesW tym roku postawiłam sobie za cel, aby zaangażować cały zespół MT Biznes do określenia wyzwań strategicznych dla naszego wydawnictwa.
Poprosiłam o pomoc firmę Discover Strategy. Trenerzy przygotowali projekt, który umożliwił mi zrealizowanie tego celu.
Proces wyznaczania wyzwań podzielono na trzy etapy.
Pierwszy etap: „Konsolidacja zespołu wobec wyzwań strategicznych” (..)
Drugi etap: „Przygotowanie do sesji strategicznej” (..)
Trzeci etap: „ Sesja strategiczna” (..)

Szczerze polecam trenerów Discover Strategy, jako partnerów w procesie tworzenia strategii i konsolidacji zespołu.

Katarzyna Graca – Prezes Zarządu / MT Biznes Sp. z o.o.