Obecna sytuacja spowodowała konieczność zmiany dotychczasowej formy szkoleń i spotkań.
Tworząc formę online staraliśmy się, aby szkolenia były nadal dynamiczne , ciekawe i rozwijające.
Oceny z ostatniego szkolenia Lider Myślący strategicznie pozwalają sądzić, że się to nam udało.
W skali 1-5 większość ocen to 5, a średnia powyżej 4,5 (referencje z tego szkolenia udostępniamy na życzenie zamawiającego).

Szkolenie Lider Myślący Strategicznie – wersja online

Szkolenie jest angażujące i pełne emocji, pomimo formy online. Dynamikę zapewnia gra strategiczna, która jest „silnikiem” szkolenia. Gra ma kilka części i stanowi pole do eksperymentowania i działania. Ważnym elementem gry są narady, podczas których wypracowywana jest strategia na następną część gry. To czas intensywnych relacji i współpracy w zespołach. Merytoryczna zawartość szkolenia to Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych i rozwój kompetencji strategicznych.
Materiał teoretyczny zawarty jest w krótkich, esencjonalnych wykładach. Gra pozwala na natychmiastowe zastosowanie wiedzy teoretycznej i jej weryfikację w praktyce.
Szkolenie kończy się wspólnym podsumowaniem. Każdy określa, które kompetencje są najbardziej istotne i ustalany jest program ich rozwoju.

Pełny opis szkolenia dostępny tu.

 

Strategiczna gra integracyjna – wersja online

Gra strategiczna może być wykorzystana w aspekcie integracyjnym bez warstwy szkoleniowej.
W sytuacji pandemii często następuje rozluźnienie relacji i brak spójności w zespołach. Trudno też o dobry nastrój. Spotkanie integracyjne oparte o grę strategiczną w wersji online jest pomocne w rozwiązaniu tych problemów. Gra jest inteligentna, wymaga szybkiego dostosowania się do ciągle zmieniającej się sytuacji. Zespoły ze sobą rywalizują i współpracują co zapewnia zaangażowanie uczestników. Współpraca podczas narad wymaga sprawnej komunikacji i budowania wspólnego zrozumienia poprzez dialog. Istnieje pole do budowania partnerstwa opartego na zaufaniu.
Gra daje uczestnikom przyjemność i satysfakcję ze wspólnego działania.

Ekran gry:


Rekomendacje Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN: