Szkolenie „Konsolidacja zespołu” ma na celu w zdecydowany sposób poprawić jakość współpracy w zespole.
Aby tego dokonać stosujemy innowacyjne połączenie mechanizmu gry „Thinking on the Edge” i umiejętności myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne najczęściej kojarzone jest z tworzeniem strategii. My do poprawy jakości współpracy w zespole wykorzystujemy umiejętności myślenia strategicznego, które pozwolą otworzyć umysł, a tym samym otworzyć się na innych.

Mechanizm gry “Thinking on the edge”

Podczas gry, zespoły realizują swoje partykularne cele, ale przede wszystkim muszą stworzyć Koalicję, aby pokonać Zagrożenie, które będzie „grał” jeden z trenerów.
Wielka moc tego szkolenia polega właśnie na wykorzystaniu siły podstawowego mechanizmu, jakim jest zjednoczenie sił całego zespołu przeciwko Zagrożeniu. W tej sytuacji, nawet osoby, które nie ufają sobie i mają problemy we współpracy, otwierają się i wspólnie działają, aby pokonać Zagrożenie.

Rozwój umiejętności myślenia strategicznego

Do budowania współpracy podchodzimy w całkowicie nowatorski sposób i wykorzystujemy umiejętności myślenia strategicznego. Zauważyliśmy, że uświadomienie sobie przez zespół swoich ograniczeń w myśleniu, a następnie stosowanie umiejętności, które przezwyciężają te ograniczenia w znaczny sposób przekłada się na wspólne zrozumienie, jakość narad i jakość podejmowanych decyzji. To oznacza znaczący wzrost efektywności i jakości współpracy. Z opinii uczestników naszych szkoleń wynika, że jest to fascynujący proces, przynoszący świetne rezultaty.

 

Jakich umiejętności będziemy uczyć, aby rozwinąć współpracę i zwiększyć poziom myślenia strategicznego

Ograniczenia poznawcze
Negatywne skutki dla współpracy
Umiejętności myślenia strategicznego, pozwalające przekroczyć ograniczenia
Krótkowzroczność
Nie widzenia całości. Skupienie się tylko na partykularnych celach.

Big Picture
Poleganie tylko na intuicji
Przyjmowanie pierwszych rozwiązań. Brak wykorzystania potencjału różnych osób. Brak uważnego słuchania.

Dialog
Nadmierny optymizm
Nie kwestionowanie pomysłów. Jednostronne podejście.

Refreming
Emocje
Rozum przegrywa z emocjami. Brak świadomości, jak emocje deformują proces decyzyjny.

Proces systematyzujący podejście do problemu
Bycie tylko tu i teraz
Brak przewidywania. Brak zapasowych scenariuszy zwiększa ryzyko nietrafnych decyzji.

Przewidywanie

 

Diagnoza problemów i możliwości zespołu

Podczas szkolenia pod wpływem gry i sytuacji poczucia zagrożenia, bardzo często uruchamiają się realne problemy przeszkadzające na co dzień w rozwoju współpracy zespołu. Ta sytuacja jest diagnostyczna dla obszarów:

  • Komunikacji.
  • Umiejętności dzielenia się zasobami.
  • Zaufania.
  • Wzajemnego zrozumienia.
  • Rozwiązywania problemów biznesowych.

W trakcie szkolenia diagnozujemy wspólnie z uczestnikami, kluczowe czynniki blokujące współpracę, powodujące napięcia w zespole i ograniczające jego efektywność. Ustalamy koncepcje ich rozwiązania i proponujemy działania na przyszłość.

Referencje:
Żywiec Zdrój(..) Uzyskaliśmy metodę rozwiązywania problemów strategicznych, dzięki której w krótkim czasie opracowaliśmy realną strategię dla działu sprzedaży na przyszły rok. Nastąpiła także konsolidacja zespołu i efektywniej ze sobą współpracujemy. (..)

Marek Sumiła – Dyrektor Sprzedaży / Żywiec Zdrój S.A.
Czytaj więcej opinii