Biznesowe Gry Wojenne

Po opracowaniu strategii powinniśmy przetestować ją w aspekcie jej odporności na działania konkurentów. Do tego celu służy Biznesowa Gra Wojenna. Celem jej jest odpowiedzenie sobie na dwa pytanie: Co zrobią konkurenci? Co w takim razie powinniśmy zrobić my? Przewidywanie najbardziej prawdopodobnych ruchów konkurentów, wymaga myślenia jak konkurent. Dlatego podczas gry tworzymy zespoły, które grają role konkretnych konkurentów. Choć nie możemy w 100% przewidzieć co zrobi konkurent, to jednak ponieważ rywalizacja nie dzieje się w pustce, lecz w kontekście rynku, to możemy odnaleźć najbardziej prawdopodobne ruchy rywala.

Biznesowa Gra Wojenna pomaga menedżerom podejmować lepsze decyzje strategiczne. Podczas gry sprawdzana jest zdolność „przeżycia” konkretnej strategii poddanej reakcji konkurentów.

W grze mogą brać udział wszyscy menedżerowie, którzy biorą udział w walce konkurencyjnej, a nie tylko menedżerowie z topu organizacji.

Strategy Cards
Strategy Cards
Podczas szkolenia uczestnicy będą korzystali z kart “Strategy Cards”, które będą pomocne przy tworzeniu swojej strategii.