Znaczenie myślenia strategicznego wzrasta wraz z szybkością zmian zachodzących w nowoczesnym świecie. Organizacje stają przed nowymi problemami, ale też otwierają się przed nimi obiecujące szanse. Ich długoterminowy sukces zależy od umiejętności tworze­nia nowych koncepcji i ich szybkiego i sprawnego wdrażania. Aby było to możliwe, organizacje powinny dążyć do rozwoju menedżerów, aby stali się Liderami Myślącymi Strategicznie.

Lider Myślący Strategicznie, czyli kto?

Lider. To szkolenie dotyczy przywództwa. Przywódca sprawdza się w trudnych sytuacjach, gdy musi rozwiązać złożony problem lub, gdy musi podjąć trudną decyzję. Niektórzy rodzą się z większymi predyspozycjami do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ale każdy może się tego nauczyć! Podczas szkolenia przekazujemy odpowiednią wiedzę, ale też dajemy doświadczenie w postaci wymagającej gry, gdzie od podejmowanych decyzji zależy zwycięstwo lub przegrana.

Myślący. Będziemy poznawać co dzieje się w głowie osoby podejmującej trudną decyzję.

Było by świetnie, gdyby w takiej sytuacji, myśli układały się jasno i nie pojawiały się żadne zakłócenia. Niestety jest inaczej, a na myśli wpływają emocję i różne ograniczenia poznawcze.

Skutkuje to często podejmowaniem pochopnych, niekoniecznie dobrych decyzji. Dlatego głównym wyzwanie dla wszystkich Liderów jest przezwyciężenie ograniczeń myślenia oraz krótkowzroczności. Aby pokierować swoim myśleniem poznamy pewne narzędzia, które „pokierują” myśleniem i ułatwią panowanie nad nimi.

Strategicznie. Aby zbudować strategię w jakiejkolwiek dziedzinie, należy wykazać się wiedzą na temat jej specyfiki. Co to jest strategia? Jaki jest proces tworzenia strategii? Aby strategia była skuteczna, powinna opierać się na spójnym procesie myślowym, od faktów, poprzez Diagnozę, Koncepcję Rozwiązania po Spójne Działania.

Zasady te są uniwersalne, niezależnie czy zajmujemy się strategią działu, zespołu czy firmy.

Korzyści ze szkolenia:

  • Nauka szerokiego patrzenia na sytuację.
  • Wzmocnienie umiejętności podważania status quo.
  • Doświadczenie jak istotna jest koncentracja na celu.
  • Zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji strategicznych.
  • Wykorzystanie w praktyce takich narzędzie jak: Model Rozwiązywania Problemów Biznesowych, czy Planowanie Scenariuszowe.

Zapraszamy również na szkolenia w wersji otwartej – zapisy dostępne na stronie: SZKOLENIE OTWARTE.

Film ze szkolenia:


Rekomendacje wystawione przez dr hab. Joannę Cygler, Kierownik Studiów Executive Master of Business Administration:

Referencje:
AstraZenecaSzkolenie Lider Myślący Strategicznie przeprowadzone dla naszej firmy przez Discover Strategy przerosło nasze oczekiwania. Zarówno w sposobie realizacji, jak i w efektach szkolenia.
Dostarczona wiedza teoretyczna z zakresu strategii pozwoliła zrozumieć istotę strategii działania. Uzupełnił ją warsztat praktyczny dostarczający narzędzia analityczne służące do tworzenia strategii i umiejętności korzystania z nich. (..)

Ewa Ciuhak – Kierownik ds. Szkoleń / AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Czytaj więcej opinii

Bank Zachodni WBKOpinie uczestników – dyrektorów oddziałów i regionów firmy BZ WBK – Wrocław 2017:
Ogólna ocena: 5/5 – maksymalna ocena.

Wybrane komentarze:

  • Zdecydowanie jedno z najbardziej inspirujących szkoleń. Rewelacja!
  • Prowadzący: profesjonalni, angażujący.
  • Rewelacyjne szkolenie, idealne proporcje pomiędzy wiedzą, a praktyką, grą, zabawą.
  • Rewelacyjne szkolenie. Nie byłem na lepszym w ciągu 13 lat pracy w banku.