Aby rozwiązywać złożone problemy biznesowe potrzebny jest zespół świadomy swojego potencjału, posiadający odpowiednie kompetencje i dzielący się rolami. Efektywnością zespołu, który będzie gotowy do podejmowania ważnych wyzwań i odnoszenia sukcesów zajmuje się teoria dr. Meredith Belbina.

Szkolenie oparte o teorię dr. Belbina jest tak skonstruowane, że w pierwszej jego części diagnozujemy z uczestnikami indywidualne role zespołowe każdej osoby, a w drugiej części sprawdzamy jak te role ze sobą współgrają na poziomie efektywności całego zespołu.
Diagnozy dokonujemy w oparciu o obserwacje działań uczestników podczas rozwiązywania trudnych problemów w ciekawych projektach. Ostatnia część szkolenia to planowanie rozwoju na poziomie indywidualnym i zespołowym.

 

Role zespołowe

Dr. Meredith Belbin postawił sobie pytanie: „Jaka jest przyczyna nieefektywności zespołów?” Zastanawiał się  jakie czynniki oprócz kwalifikacji decydują o sukcesie i świetnych wynikach, a jakie o ich braku. Zaczął obserwować zespoły, badać je, stawiać kolejne hipotezy i wyciągać wnioski. W ten sposób powstało 9 ról zespołowych,  z których według Belbina wszystkie są ważne i uzupełniają się. Kluczem do sukcesu jest umiejętność zarządzenia nimi w odpowiedni sposób, na poszczególnych etapach rozwiązywania problemów biznesowych.

 

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujący proces:

  1. Wstępna identyfikacja Ról Zespołowych z wykorzystaniem gier projektowych.
    Wykorzystujemy gry projektowe podczas których ujawniają się umiejętności i zachowania każdego uczestnika. Następnie sesje feedbacku pozwalają je omówić i zapisać.
  2. Identyfikacja Ról Zespołowych. Komputerowe raporty Belbina
    Wykorzystujemy profile i Raporty Belbin, które łączą samoocenę i opinie obserwatorów.
  3. Rozwój Umiejętności Rozwiązywania Problemów Biznesowych.
    Uczestnicy poznają metodę Rozwiązywania Problemów Biznesowych, tak aby rozwiązywać rzeczywiste problemy organizacyjne, korzystając z prostych i praktycznych narzędzi.