Call us:

+48 533 027 658

Discover Strategy Sp. z o.o.

ul. Puławska 39/86
02-508 Warszawa

NIP: 5213896690

Tel. 1: +48 533 027 658
Tel. 2: +48 602 463 233
e-mail: biuro@discoverstrategy.pl

Spółka jest wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000840925, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.