SZKOLENIE

KONSOLIDACJA ZESPOŁU

Postawienie zespołu przed trudnymi wyzwaniami strategicznymi powoduje ujawnienie się różnych podejść do wyzwań, odmiennych interesów i różnych rozwiązań. Skutkuje to często zablokowaniem komunikacji i obniżeniem efektywności zespołów. Pojawia się problem: Jak współpracować, gdy trzeba się spierać?​

trudna współpraca w zespole

częste problemy

 • W firmie brakuje umiejętność sprawnej współpracy w sytuacjach kryzysowych
 • Zespół nie potrafi korzystać ze swojej różnorodności
 • Każdy próbuje realizować swoje cele, nie biorąc pod uwagę, wspólnego dobra
 • Zespół jest zbyt zależny od lidera

Powyższe symptomy wskazują, że praca nad strategicznymi problemami, może być bardzo utrudniona. Szkolenie Konsolidacja zespołu pomaga odblokować współpracę w takich zespołach, uruchomić współpracę pomiędzy różnymi działami. Szkolenie pomaga wyrobić odpowiednie schematy działania i zasady współpracy.

Szkolenie pozwoliło nam zjednoczyć zespół, przed czekającymi nas wyzwaniami.
Uczestnik szkolenia

Jak przebiega
konsolidacja zespołu?

POZNAJ SZKOLENIE

Szkolenie „Konsolidacja zespołu” ma na celu w zdecydowany sposób poprawić jakość współpracy w zespole, lub pomiędzy działami.
Uczestnicy szkolenia będą rozwijać umiejętności związane ze współpracą, które będą im pomocne w rozwiązywaniu złożonych problemów. W tym rozumieniu współpraca jest jedną z kompetencji strategicznych.
Aby mierzyć się ze skomplikowanymi wyzwaniami konieczne są umiejętności dialogu, feedbacku, dzielenia się informacjami, otwartości i wzajemnego zrozumienia.

Diagnoza problemów i możliwości zespołu

Wykorzystywana podczas szkolenia gra jest laboratorium dającym możliwość obserwacji następujących obszarów współpracy:

 • Komunikacji
 • Umiejętności dzielenia się zasobami
 • Zaufania
 • Wzajemnego zrozumienia
 • Rozwiązywania problemów biznesowych

W trakcie szkolenia diagnozujemy wspólnie z uczestnikami kluczowe czynniki blokujące współpracę, powodujące napięcia w zespole i ograniczające jego efektywność; ustalamy koncepcje ich rozwiązania i proponujemy działania na przyszłość. Poprawa tych czynników, zdecydowanie przekłada się na poprawę relacji i konsolidację zespołu.

Specjalna wersja gry NA KRAWĘDZI, koncentrująca zespoły na współpracy

Koalicja w grze - konsolidacja zespołu

Uczestnicy są podzieleni na 3 zespoły. Z jednej strony muszą zrealizować cele swojego zespołu, ale z drugiej są częścią koalicji, która ma na celu wygrać z zagrożeniem. Mechanika gry powoduje, że pojedynczo zespoły nie mają szans wygrać z zagrożeniem, muszą więc połączyć siły i wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli im uzyskać synergię i pokonać przeciwnika.

Nastąpiła konsolidacja zespołu i efektywniej ze sobą współpracujemy. (..)
Marek Sumiła
Dyrektor Sprzedaży / Żywiec Zdrój S.A.

METODOLOGIA

WYKŁADY I OMÓWIENIA

Do budowania współpracy podchodzimy w całkowicie nowatorski sposób wykorzystując umiejętności myślenia strategicznego. Zauważyliśmy, że uświadomienie sobie przez zespół swoich ograniczeń w myśleniu, a następnie stosowanie umiejętności, które przezwyciężają te ograniczenia w znaczny sposób przekłada się na wspólne zrozumienie, jakość narad i jakość podejmowanych decyzji. To oznacza znaczący wzrost efektywności i jakości współpracy. Z opinii uczestników naszych szkoleń wynika, że jest to fascynujący proces, przynoszący świetne rezultaty.

Budowanie współpracy

Wprowadzamy i omawiamy różne kompetencje strategiczne, ale podczas tego szkolenia skupiamy się przede wszystkim na Budowaniu Współpracy.

Kompetencja Budowania Współpracy wymaga rozwijania dwóch umiejętności:

 • Tworzenie Systemu Współpracy, to umiejętność polegająca na połączeniu zasobów partnerów, aby osiągnąć indywidualne i wspólne cele.
 • Budowanie Relacji to umiejętność tworzenia stabilnego systemu współpracy w oparciu o otwartość, dialog i podejście win-win.

Reguły współpracy
Razem z uczestnikami, spisujemy zasady współpracy, które im służą, i które mogą być pomocne do wykorzystania również w pracy. Celem tworzenia zasad współpracy jest stworzenie punktu odniesienia, do którego możemy się odwołać gdy pojawiają się konflikty. Służy to rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów, które w naturalny sposób pojawiają się w zespole.

Budowanie współpracy - konsolidacja zespołu
Konsolidacja zespołu - warsztat

Omówienia i ćwiczenia

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość współpracy, biorąc udział w grze strategicznej. Spotykają się tam z trudnymi problemami, i tak jak w pracy muszą sobie z nimi radzić współpracując. Daje to duże możliwości do późniejszego omówienia wydarzeń i wypracowania podczas omówień najlepszych wzorów na przyszłość.

Jednocześnie, niezależnie od gry, przeprowadzamy ćwiczenia, które mają pomóc w rozwoju umiejętności współpracy uczestników. Ćwiczenia pozwalają dostrzec indywidualny potencjał wszystkich osób, pomagają też wypracować sposoby na jak najlepsze wykorzystanie tej różnorodności i zbudowanie efektywnej współpracy w zespole.

Chcesz z nami porozmawiać
o tym szkoleniu?