SZKOLENIE

LIDER MYŚLĄCY STRATEGICZNIE

Myślenie strategiczne, to kluczowa kompetencja każdego lidera, a to szkolenie pomaga w jej rozwoju.
Szkolenie ma ciekawą i nowoczesną formę.
Zawiera krótkie części teoretyczne i dynamiczną, emocjonującą grę strategiczną.

PROBLEMY STRATEGICZNE

spotykasz się z nimi?

 • Czy widzisz różne szanse na rozwój Twojej organizacji, ale brakuje Ci metody, aby je odkryć?
 • Masz poczucie, że wszyscy dużo robią, lecz niewiele z tego wynika?
 • Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja nie utknęła w status quo?
 • Czujesz, że zespół nie potrafi adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości?
 • Widzisz, że energia zespołu jest rozproszona?
 • A może uważasz że Twój zespół ma problem z podejmowanie kluczowych decyzji?

Jeśli odpowiedziałeś na któreś z powyższych pytań twierdząco, oznacza to, że spotykasz się z problemami strategicznymi, a to szkolenie może być pomocne w ich rozwiązaniu.

Problemy strategiczne są zupełnie inne od problemów operacyjnych. Ich rozwiązywanie wymaga wielu różnorodnych kompetencji.

Problemy strategiczne to przede wszystkim trudne wyzwania, które stoją przed firmą i zespołem. Szkolenie z myślenia strategicznego może być szczególnie przydatne, aby nauczyć liderów jak sobie radzić z takimi problemami.

MYŚLENIE STRATEGICZNE

Odpowiedź na wiele problemów organizacji

Problemy strategiczne (skomplikowane, wielowątkowe) pojawiają się zwłaszcza w sytuacji zmian. Zmienność, niepewność, złożoność i wieloznaczność (VUCA), zwiększają ryzyko podejmowanych decyzji. W takiej sytuacji menedżer, niezależnie od szczebla w organizacji, potrzebuje adekwatnych narzędzi i kompetencji. W tak dynamicznym i niestabilnym środowisku, strategia nie może być jedynie sztywnym planem, który należy realizować, niezależnie od zmian w otoczeniu.

Właśnie dlatego, myślenie strategiczne polega przede wszystkim na umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji i szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu. Myślenie strategiczne to jednak nie tylko umiejętność przewidywania i dostosowywania się do zmian w otoczeniu. To również umiejętność planowania, skutecznego zarządzania zasobami, identyfikowania ryzyk i szans, a także umiejętność podejmowania decyzji. Wszystkie te elementy są niezwykle ważne w erze VUCA, gdzie sytuacje nie są czarno-białe, a podejmowanie decyzji wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na ich skuteczność.

Richard Rumelt - inspiracja teoretyczna

Teoretyczną podstawę naszych szkoleń w znacznym stopniu stanowi podejście strategiczne Richarda P.Rumelta, profesora UCLA Anderson School of Management w Kaliforni.
Richard Rumelt to jedna z najbardziej wpływowych postaci zajmujących się strategią i zarządzaniem. „The Economist” przedstawił go jako jedną z dwudziestu pięciu osób o największym wkładzie w myśl zarządzania i praktykę przedsiębiorstw.
„McKinsey Quarterly” opisał go jako „stratega strategii” i „wielki umysł na polu strategii”.

Myślenie strategiczne - Książka Richarda Rumelta: Dobra strategia zła strategia
Sedno strategii - Richard Rumelt - Książka o myśleniu strategicznym

POZNAJ SZKOLENIE

CZYM SIĘ ZAJMIEMY?

Lider

To szkolenie dotyczy przywództwa. Przywódca sprawdza się w trudnych sytuacjach, gdy musi rozwiązać złożony problem lub gdy musi podjąć trudną decyzję. Tylko niektórzy rodzą się z większymi predyspozycjami do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ale każdy może się tego nauczyć!

 Podczas szkolenia przekazujemy odpowiednią wiedzę, ale też dajemy doświadczenie w postaci wymagającej gry, gdzie od podejmowanych decyzji zależy zwycięstwo lub przegrana.

Myślący

Będziemy poznawać co dzieje się w głowie osoby podejmującej trudną decyzję. Byłoby świetnie, gdyby w takiej sytuacji, myśli układały się jasno i nie pojawiały się żadne zakłócenia. Niestety jest inaczej, a na myśli wpływają emocję i różne ograniczenia poznawcze.

Skutkuje to często podejmowaniem pochopnych, niekoniecznie dobrych decyzji. Dlatego głównym wyzwaniem dla wszystkich Liderów jest przezwyciężenie ograniczeń myślenia oraz krótkowzroczności.

Podczas szkolenia pokazujemy narzędzia, które rozwijają myślenie strategiczne i pomagają lepiej sobie radzić z pułapkami poznawczymi.

Strategicznie

Definicja strategii, którą się posługujemy:
„Strategia to spójna reakcja na istotne wyzwanie stojące przed firmą”.

Lider rozwiązując trudne problemy strategiczne posługuje się Modelem Rozwiązywania Problemów Strategicznych, który zostanie przedstawiony i przećwiczony podczas szkolenia.

METODOLOGIA

Jak rozwijamy myślenie strategiczne?

Trzonem teoretycznym szkolenia jest Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych.
Model porządkuje sposób patrzenia i radzenia sobie z trudnymi problemami.
Jednak, żeby można było wykorzystywać model jak najbardziej efektywnie i aby uruchomić w pełni myślenie strategiczne, ważne jest poznanie i świadome rozwijanie Kompetencji Strategicznych.

Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych. Składa się on z trzech etapów: Diagnoza Wyzwań, Koncepcja Rozwiązania, Spójne Działania.
Model przełamuje błędne i najbardziej rozpowszechnione podejście, które koncentruje się przy rozwiązywaniu złożonych problemów na działaniach, bez zdefiniowania, jaki problem musimy rozwiązać.

Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych - sposób na myślenie strategiczne
Myślenie Strategiczne - kompetencje

Kompetencje Strategiczne

Bardzo istotne jest rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w procesie rozwiązywania złożonych problemów strategicznych. Dlatego każdy menedżer powinien rozwijać kompetencje strategiczne, jeśli chce myśleć i działać jak strateg.
Szkolenie opieramy na opracowanym przez naszą firmę modelu sześciu Kompetencji Strategicznych:

 • Interpretacja sytuacji
 • Kwestionowanie status quo
 • Budowanie współpracy
 • Tworzenie dźwigni
 • Przewidywanie przyszłości
 • Podejmowanie decyzji

Chcesz z nami porozmawiać
o tym szkoleniu?

Gra NA KRAWĘDZI

Gra rozwijająca myślenie strategiczne

Myślenie strategiczne jest kompetencją, której można się nauczyć, jednak najlepiej to robić w działaniu. Dlatego właśnie podczas szkolenia proponujemy uczestnikom grę NA KRAWĘDZI, która pozwala sprawdzić swoje umiejętności, ale również w trakcie rywalizacji je rozwinąć.

thinking-on-the-edge-gra-rozwijajaca-myslenie-strategiczne

Gra strategiczna

Gra NA KRAWĘDZI, potrafi w bardzo jasny sposób pokazać, co działa, a co nie. Dlatego tak bardzo jest doceniana przez uczestników. Nie ma w niej jednego dobrego przepisu na wygraną, choć zdecydowanie przydaje się umiejętność adaptacyjności i budowania współpracy z innymi zespołami. Bo pomimo, że jest to gra rywalizacyjna, to daje możliwość do współpracy, a nawet takie podejście premiuje. To, co jednak jest mało spotykane w innych grach, tu takie sojusze mogą wytrwać do końca i mogą przynieść wygraną dwóm, lub nawet trzem stroną sojuszu.

MOTTO SZKOLENIA

Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale.
Peter Drucker

SCHEMAT SZKOLENIA

Jak rozwijamy myślenie strategiczne?

Szkolenie przebiega w rytmie pętli: wykład, narada, gra strategiczna.
Podczas wykładu uczestnicy poznają narzędzia i przykłady ich wykorzystania. W kolejnym kroku następuje narada, podczas której mogą wykorzystać poznane narzędzia, a na koniec uczestnicy mogą sprawdzić swoją efektywność w grze strategicznej.

Wykłady

Podstawowym elementem szkolenia jest Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych. To teoria, która porządkuje kolejne wykłady. Drugim istotnym elementem są kompetencje strategiczne. Podczas wykładów omawiamy kolejne etapy Modelu Rozwiązywania Problemów Strategicznych i wskazujemy jakie kompetencje są niezbędne, aby właściwie reagować i rozwiązywać problemy i wyzwania.

Narady

Pomiędzy kolejnymi częściami gry odbywają się narady w zespołach. Służą one z jednej strony do wypracowania strategii zespołu, a z drugiej do formułowania wniosków na temat rozwoju kompetencji strategicznych i skuteczności działania zespołu. Narady są też bardzo cenną okazją do poćwiczenia efektywnej komunikacji.

Gra strategiczna - rozwijająca myślenie strategiczne

Zapraszamy do gry NA KRAWĘDZI opracowanej przez nasz zespół. W grze występują dwa podstawowe mechanizmy relacji w zespole: rywalizacja i współpraca. Podzieleni na zespoły uczestnicy rywalizują ze sobą, ale mechanizm gry mocno premiuje współpracę dając możliwość zawierania sojuszy, które często prowadzą do wygranej. Gra ma odpowiedni stopień skomplikowania: daje wiele możliwości zastosowania różnych strategii, ale jednocześnie nie jest za trudna. Szczegółowy opis gry: NA KRAWĘDZI.

SZKOLENIE z myślenia strategicznego

zobacz jak wygląda

OPINIE NASZYCH UCZESTNIKÓW

SZKOLENIE DLA LIDERÓW

Chcesz z nami porozmawiać
o tym szkoleniu?