SZKOLENIE

LIDER MYŚLĄCY STRATEGICZNIE

Szkolenie ma ciekawą i nowoczesną formę. Zawiera krótkie części teoretyczne i dynamiczną, emocjonującą grę strategiczną.

PROBLEMY STRATEGICZNE

spotykasz się z nimi?

 • Czy przeczuwasz różne szanse na rozwój Twojej organizacji, ale brakuje Ci metody, aby je odkryć?
 • Masz poczucie, że wszyscy dużo robią, lecz niewiele z tego wynika?
 • Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja nie utknęła w status quo?
 • Czujesz, że zespół nie potrafi adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości?
 • Widzisz, że energia zespołu jest rozproszona?
 • A może uważasz że Twój zespół ma problem z podejmowanie kluczowych decyzji?

Jeśli odpowiedziałeś na któreś z powyższych pytań twierdząco, oznacza to, że spotykasz się z problemami strategicznymi, a to szkolenie może być pomocne w ich rozwiązaniu.

Problemy strategiczne są zupełnie inne od problemów operacyjnych. Ich rozwiązywanie wymaga wielu różnorodnych kompetencji.

Problemy strategiczne to przede wszystkim trudne wyzwania, które stoją przed firmą i zespołem.

POZNAJ SZKOLENIE

CZYM SIĘ ZAJMIEMY?

Lider

To szkolenie dotyczy przywództwa. Przywódca sprawdza się w trudnych sytuacjach, gdy musi rozwiązać złożony problem lub gdy musi podjąć trudną decyzję. Tylko niektórzy rodzą się z większymi predyspozycjami do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ale każdy może się tego nauczyć!

 Podczas szkolenia przekazujemy odpowiednią wiedzę, ale też dajemy doświadczenie w postaci wymagającej gry, gdzie od podejmowanych decyzji zależy zwycięstwo lub przegrana.

Myślący

Będziemy poznawać co dzieje się w głowie osoby podejmującej trudną decyzję. Byłoby świetnie, gdyby w takiej sytuacji, myśli układały się jasno i nie pojawiały się żadne zakłócenia. Niestety jest inaczej, a na myśli wpływają emocję i różne ograniczenia poznawcze.

Skutkuje to często podejmowaniem pochopnych, niekoniecznie dobrych decyzji. Dlatego głównym wyzwaniem dla wszystkich Liderów jest przezwyciężenie ograniczeń myślenia oraz krótkowzroczności.

Podczas szkolenia poznamy narzędzia, które „pokierują” myśleniem i ułatwią panowanie nad nimi.

Strategicznie

Definicja strategii, którą się posługujemy:
„Strategia to spójna reakcja na istotne wyzwanie stojące przed firmą”.

Lider rozwiązując trudne problemy strategiczne posługuje się Modelem Rozwiązywania Problemów Strategicznych, który zostanie przedstawiony i przećwiczony podczas szkolenia.

METODOLOGIA

WYKŁADY I OMÓWIENIA

Trzonem teoretycznym szkolenia jest Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych. Model porządkuje sposób patrzenia i radzenia sobie z trudnymi problemami. Jednak, żeby można było wykorzystywać model jak najbardziej efektywnie, ważne jest poznanie i świadome rozwijanie Kompetencji Strategicznych.

Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych. Składa się on z trzech etapów: Diagnoza Wyzwań, Koncepcja Rozwiązania, Spójne Działania.
Model przełamuje błędne i najbardziej rozpowszechnione podejście, które koncentruje się przy rozwiązywaniu złożonych problemów na działaniach, bez zdefiniowania, jaki problem musimy rozwiązać.

Model-RPS-2023
Koło-umiejętności-MS-v.08-04

Kompetencje Strategiczne

Bardzo istotne jest rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w procesie rozwiązywania złożonych problemów strategicznych. Dlatego każdy menedżer powinien rozwijać kompetencje strategiczne, jeśli chce myśleć i działać jak strateg.
Szkolenie opieramy na opracowanym przez naszą firmę modelu sześciu Kompetencji Strategicznych:

 • Interpretacja sytuacji
 • Kwestionowanie status quo
 • Budowanie współpracy
 • Tworzenie dźwigni
 • Przewidywanie przyszłości
 • Podejmowanie decyzji

MOTTO SZKOLENIA

Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale.
Peter Drucker

SCHEMAT SZKOLENIA

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁO?

Szkolenie przebiega w rytmie pętli: wykład, narada, gra strategiczna.
Podczas wykładu uczestnicy poznają narzędzia i przykłady ich wykorzystania. W kolejnym kroku następuje narada, podczas której mogą wykorzystać poznane narzędzia, a na koniec uczestnicy mogą sprawdzić swoją efektywność w grze strategicznej.

Wykłady

Podstawowym elementem szkolenia jest Model Rozwiązywania Problemów Strategicznych. To teoria, która porządkuje kolejne wykłady. Drugim istotnym elementem są kompetencje strategiczne. Podczas wykładów omawiamy kolejne etapy Modelu Rozwiązywania Problemów Strategicznych i wskazujemy jakie kompetencje są niezbędne, aby właściwie reagować i rozwiązywać problemy i wyzwania.

Narady

Pomiędzy kolejnymi częściami gry odbywają się narady w zespołach. Służą one z jednej strony do wypracowania strategii zespołu, a z drugiej do formułowania wniosków na temat rozwoju kompetencji strategicznych i skuteczności działania zespołu. Narady są też bardzo cenną okazją do poćwiczenia efektywnej komunikacji.

Gra strategiczna

Zapraszamy do gry "Thinking on the edge" opracowanej przez nasz zespół. W grze występują dwa podstawowe mechanizmy relacji w zespole: rywalizacja i współpraca. Podzieleni na zespoły uczestnicy rywalizują ze sobą, ale mechanizm gry mocno premiuje współpracę dając możliwość zawierania sojuszy, które często prowadzą do wygranej. Gra ma odpowiedni stopień skomplikowania: daje wiele możliwości zastosowania różnych strategii, ale jednocześnie nie jest za trudna. Szczegółowy opis gry: Thinking on the Edge.

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

FILM

OPINIE NASZYCH UCZESTNIKÓW

O SZKOLENIU

Chcesz z nami porozmawiać
o tym szkoleniu?