Reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów, tworzenie nowych produktów, pojawienie się nowej technologii wszystkie te sytuacje to problemy z którymi muszą radzić sobie menedżerowie. Problemy są coraz bardziej złożone. Badania Harvard Business Review The business case for managing complexity wskazują, że prawie połowa menedżerów uważa, że złożoność problemów to główna przeszkoda w sprawnym podejmowaniu decyzji. Raport World Economic Forum The Future of JobsEmployment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution wskazuje, że umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, będzie jedną z najważniejszych umiejętności w organizacjach.

Model Rozwiązywania Problemów Biznesowych

Proponujemy skuteczną metodę rozwiązywania problemów biznesowych, która jest oparta o teorię jednego z największych autorytetów zarządzania, prof. Richarda Rumelta.

Kolejne etapy tej metody zawarte są w Modelu Rozwiązywania Problemów Biznesowych. Model ten uruchamia proces, którego początek to szerokie, całościowe spojrzenie na sytuację, a jego wynik końcowy zostaje zawężony do wyboru koncepcji rozwiązania i ustalenia najważniejszych działań.

Menedżerowie poznając ten model uczą się także, jak unikać pułapek poznawczych, prowadzących do niewłaściwych rozwiązań. Najczęstszym błędem, który popełniają nawet doświadczeni menedżerowie to pomijanie diagnozy i od razu „przeskakiwanie” do tworzenia rozwiązań. Menedżerowie przyjmują pierwszą pojawiającą się intuicyjnie diagnozę i zatrzymują się na niej. Aby jednak zrozumieć problem i dotrzeć do właściwej diagnozy trzeba szerokiego spojrzenia i wielu analiz.

Praca zespołowa

Warto, aby proces rozwiązywania problemów był oparty na współpracy zespołowej. Musimy uznać, że jedna osoba nie ma całej wiedzy, aby rozwiązać złożony problem biznesowy. Dzięki temu podejściu możemy uniknąć pułapki tzw. „nastawienia zawodowego”, gdy patrzymy problem tylko z punktu widzenia swojej własnej profesji, czy też swojego miejsca w organizacji.

Potrzebujemy innych do dialogu, dzięki któremu jesteśmy w stanie wszechstronnie zrozumieć problem, ale i tworzyć nowe koncepcje.

Korzyści ze szkolenia:

  • Poznanie Modelu Rozwiązywania Problemów Biznesowych.
  • Natychmiastowa weryfikacja skuteczności metody w grze.
  • Doświadczenie tego jak ustalać priorytety dzięki właściwej diagnozie i koncepcji rozwiązania.
  • Trening podejmowania decyzji pod presją czasu i emocji.
Referencje:
AstraZenecaSzkolenie Lider Myślący Strategicznie przeprowadzone dla naszej firmy przez Discover Strategy przerosło nasze oczekiwania. Zarówno w sposobie realizacji, jak i w efektach szkolenia.
Dostarczona wiedza teoretyczna z zakresu strategii pozwoliła zrozumieć istotę strategii działania. Uzupełnił ją warsztat praktyczny dostarczający narzędzia analityczne służące do tworzenia strategii i umiejętności korzystania z nich. (..)

Ewa Ciuhak – Kierownik ds. Szkoleń / AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.Czytaj więcej opinii