How to think differently?

Mikołaj Kopernik mistrzem reframingu

Celem myślenia strategicznego jest projektowanie nowej rzeczywistości biznesowej. Procesy, które mają prowadzić do innowacji w tym obszarze często są przedstawiane w sposób uproszczony. Jednak istota innowacji strategicznej nie jest prosta i jasna, gdyż dotyczy przyszłości. A przyszłość jest nieznana, co nie znaczy, ze nie możemy jej projektować i na nią wpływać.

Jednym z umysłowych procesów prowadzących do transformacji biznesu jest reframing, czyli przeformułowanie.

Reframing polega na umiejętności spojrzenia na siebie, na problem, na sytuację z różnych punktów widzenia, aby zobaczyć dzięki temu nową, inną rzeczywistość. Proces ten polega na wykraczaniu poza obecny punkt widzenia i nadawania tej samej sytuacji nowego znaczenia.

Mistrzem reframingu był Mikołaj Kopernik.

Konwencjonalne spojrzenie na świat prowadziło do wniosku, że to ziemia jest centrum naszego uniwersum, a planety i słońce krążą wokół niej, lecz w 1543 roku Kopernik zmienił ten pogląd proponując teorię, że to słońce jest centrum systemu słonecznego.

To właśnie jest reframing – całkowita zmiana spojrzenia, perspektywy, która doprowadziła do rewolucji kopernikańskiej.

Ustawienie naszego punkt widzenia w sposób konwencjonalny – stoimy na ziemi – prowadziło do „normalnego” postrzegania świata. Taki obraz świata w kontekście codziennego życia był wystarczający. Zmiana punktu widzenia – rozszerzenie kontekstu poprzez uniesienie się nad ziemię – doprowadziło do radykalnej zmiany postrzegania całej sytuacji. Ziemia stała się jedną z wielu planet krążących wokół słońca. Nie zmieniło to naszego rutynowego odbioru ruchu planet. Słońce wstaje na wschodzie i przesuwa się nad naszymi głowami, aby zajść na zachodzie. Jednak kopernikański reframing był rewolucją prowadząca do rozwoju nowoczesnego rozumienia nauki.

 

Ten typ reframingu – zmiana punktu widzenia przez oddalanie się i przybliżanie – przedstawia film „Powers of Ten”.

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0″][/pexyoutube]

 

Tę podróż rozpoczynamy od pikniku i następnie oddalamy się. Co dziesięć sekund możemy zobaczyć punkt początkowy z odległości dziesięć razy dalszej. Następnie wracamy na ziemię i przez kolejne przybliżenia docieramy do molekuł DNA.

Ta podróż pokazuje, jak z różnych perspektyw możemy patrzeć na każdy problem. Każda z tych perspektyw ma swoją rację bytu. Dlatego powinniśmy nauczyć się tej „podróży”, czyli zmieniania naszego punktu widzenia, gdyż dzięki temu, tak jak w tym filmie, otrzymujemy inny obraz sytuacji.

Reframing jest najbardziej rewolucyjnym narzędziem, gdyż dzięki niemu osiągamy radykalną zmianę perspektywy. Dotyczy to sztuki, nauki i biznesu. Dlatego też zdobycie umiejętności przeformułowywania problemów jest podstawowym narzędziem do zwiększania naszej wyobraźni, prowadzącym do tworzenia nowych, niespotykanych rozwiązań. Nauczenie się reframingu wymaga nieustannej praktyki, a zwłaszcza nieprzywiązywania się do nawykowego oglądu świata. Praktykowanie reframingu poprzez zmianę punktu widzenia możemy osiągać w sposób fizyczny (np. wyruszamy w podróż) lub umysłowy, przyglądając się światu z różnych perspektyw. Dzięki temu zwiększa się nasza wyobraźnia i zdolność rozwiązywania problemów.

Podziel się z innymi:

Facebook
LinkedIn

Spis treści artykułu

Podobne teamty

Rola HR-u w tworzeniu strategii firmy

Od kilku lat nasza firma, Discover Strategy, zajmuje się prowadzeniem szkoleń dotyczących myślenia strategicznego. Organizujemy również narady strategiczne, które pomagają zdiagnozować najistotniejsze problemy stojące przed