Dialog – klucz do innowacji

Tworzenie strategii wymaga nieustanego badania szerokiego kontekstu, w jakim znajduje się organizacja, w poszukiwaniu ważnych informacji i aby poszerzyć wiedzę. Prowadzi to do odkrywania kluczowych problemów, które albo mogą być poddawane dyskusji, albo mogą znaleźć się w „czarnych skrzynkach” i nigdy nie ujrzeć światła dziennego.

Każda dobra strategia wymaga skoncentrowania działań i zasobów na nowych celach, a tym samym na porzuceniu dotychczasowych. Zmiana strategii powoduje, że niektóre osoby stracą swoje znaczenie, a sytuacja innych osób znacznie się poprawi. To przyczyna sprzeciwu, jaki wywołuje zmiana strategii wśród części zainteresowanych.

Widać to wyraźnie już na poziomie dyskusji o nowej strategii.

Może pojawić się negatywne nastawienie, a nawet sprzeciw wobec nowych pomysłów. Tak umiera wiele inicjatyw strategicznych. Toczą się dyskusje, ale gdy dochodzi do momentu wybrania nowej ścieżki strategicznej, nie ma zgody na zmiany. Powstaje strategia amorficzna, niejasna, ale za to taka, pod którą wszyscy mogą się podpisać. W konsekwencji nie dokonano żadnej zmiany.

Im dłużej trwa jedna strategia, tym trudniej wprowadzić zmiany.

Wymaga to stworzenia kultury dialogu, a także istnienia w firmie silnej woli i siły politycznej kierownictwa zdolnego do przeprowadzenia zmian.

 

Kultura dialogu

W kulturze dialogu kluczowe kwestie i założenia nie mogą być tematami niepodlegającymi dyskusji. Założenia nie mogą być ukryte lub nienagłośnione, gdyż nie można ich wtedy otwarcie kwestionować.

Transformacja kultury wymaga liderów, który będą odgrywali rolę katalizatorów transformacji.

Liderzy Myślący Strategicznie nie boją się wyjść poza strefę komfortu.

Liderzy tacy lubią:

  • wieloznaczność,
  • niepewność,
  • nieprzewidywalność.

 

Sytuacje, dla których charakterystyczne są powyższe czynniki, nie tylko ich nie blokują, ale inspirują i dodają odwagi. Liderzy tacy dodają także odwagi innym. Dlatego sposobem na zmianę kultury firmy jest wykorzystanie dialogu do stworzenia środowiska sprzyjającego powstaniu dobrej strategii.

Lider Myślący Strategicznie ma zdolność tworzenia przestrzeni do dialogu na poziomie osobistym, w zespołach lub w całej organizacji. W takiej przestrzeni pojawiają się nowe pomysły. Służy ona elastyczności myślenia, rozwojowi i nauce. Dzięki temu następuje przełamywanie starych wzorców komunikacji. Dialog służy odkrywaniu tego, czego nie znamy, odkrywaniu możliwości, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Dialog prowadzi także do przeformułowania (reframing) naszych poglądów na problemy.

Lider Myślący Strategicznie, dzięki tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na dialogu, staje się katalizatorem zmian, aby poradzić sobie z wyzwaniami i osiągać pożądane wyniki i cele.

Podziel się z innymi:

Facebook
LinkedIn

Spis treści artykułu

Podobne teamty

Rola HR-u w tworzeniu strategii firmy

Od kilku lat nasza firma, Discover Strategy, zajmuje się prowadzeniem szkoleń dotyczących myślenia strategicznego. Organizujemy również narady strategiczne, które pomagają zdiagnozować najistotniejsze problemy stojące przed