Ciche narady sposobem na ograniczoną kreatywność

Podczas narad ulegamy, często całkiem nieświadomie, wpływom różnych błędów poznawczych. Efekt aureoli, inaczej zwany efektem halo, to błąd poznawczy polegający na zawyżeniu oceny wypowiedzi nadawcy ze względu na jego wygląd, sposób mówienia lub zajmowane przez niego stanowisko. Przeciwną stroną tego efektu jest sytuacja, gdy mądry, kreatywny introwertyk jest niesłyszany, ponieważ jego wypowiedź nie ma wystarczającej siły przebicia. Ten błąd poznawczy wpływa na nasze myślenie o ludziach i o problemach biznesowych.

Jak radzić sobie z sytuacją, gdy problem, nad którym pracujemy, wymaga dialogu, a przebijają się tylko poglądy dominujących osób? Bardzo interesujący artykuł A silent meeting is worth a thousand words pokazuje to na przykładzie firmy Square, której twórcą jest legendarny założyciel Twittera, Jack Dorsey. Narady przebiegają według określonego schematu: Gdy rozpoczyna się zebranie, przez ok. 30 minut wszyscy pracują na swoich komputerach, recenzując przygotowane wcześniej dokumenty za pomocą Google Docs. Wszystko odbywa się w ciszy – zadawanie pytań, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dopiero po 30 minutach, kiedy zostaną zdiagnozowane kluczowe problemy, następuje krótka faza skoncentrowanej rozmowy.

 

Korzyści:

  • Wszyscy zostają wysłuchani.
  • Tworzy się kulturę, w której myśli mogą być wyrażane bez martwienia się o to, jak inni je odbiorą.
  • Można dzielić się swoimi poglądami ze znacznie szerszym audytorium.
  • Łatwiej jest „usłyszeć” komentarze do swoich poglądów.
  • Można zebrać wszystkie dokumenty w jednym zbiorze.
  • Włącza się do rozmowy osoby, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w zebraniu.
  • Wszyscy wnoszą swój wkład w rozwiązywanie problemu.
  • Każdy koncentruje się na rzeczach, które go interesują, dzięki czemu zwiększa się różnorodność poglądów.

 

Okazuje się, że ten sposób prowadzenia zebrań wzmacnia pracę zespołową. Każdy jest inny, każdy inaczej widzi sprawy i każdy ma inne zdanie. Jednocześnie ta inność i wspólna praca przyczyniają się do lepszego rozwiązywania problemów.

Podziel się z innymi:

Facebook
LinkedIn

Spis treści artykułu

Podobne teamty

Rola HR-u w tworzeniu strategii firmy

Od kilku lat nasza firma, Discover Strategy, zajmuje się prowadzeniem szkoleń dotyczących myślenia strategicznego. Organizujemy również narady strategiczne, które pomagają zdiagnozować najistotniejsze problemy stojące przed